Brunsttur

i Hindsgavl Dyrehave

Dato og tid
Pladser
Pris
ons, 30/09/2020 - 17:30
40 stk
0,00

Mængde

I alt

0,00

I alt :

Nu er det næsten jævndøgn, og netop nu er krondyrene i brunst. Gå med og hør hjortene brøle i skoven. Medbring gerne en kikkert.


Information i forbindelse med COVID-19:

Vi afholder kun ture, som vi har vurderet kan afholdes under hensyntagen til myndighedernes anbefalinger om afstand, skærpet hygiejne og overholdelse af forsamlingsforbud.

Det er ekstra vigtigt i denne tid at man som gæst holder sig orienteret om ændringer i programmet, da vi hele tiden følger myndighedernes udmeldinger og justerer vores program herefter – vær især opmærksom på om mødested og/eller –tid ændres. Følge med på vores facebookside.

Praktisk info
Hvor:
Naturcenter Hindsgavl
Guide:
Med skovfoged Dan Jensen og Naturvejleder Rikke Vesterlund