Persondata

Oplysning om behandling af personoplysninger om dig i medfør af Persondataloven § 28

VisitMiddelfart behandler personoplysninger om dig, når du retter henvendelse til os pr. mail eller brev. Vi behandler også personoplysninger om dig, hvis du er medlem hos VisitMiddelfart, samarbejder med os i projekter eller på anden måde kommunikerer med os om spørgsmål, som har relation til VisitMiddelfart og vores arbejde.

Hvis du søger en stilling i VisitMiddelfart, eller er ansat hos os, behandler vi også dine personoplysninger elektronisk

I den forbindelse skal vi i medfør af Persondataloven § 28 oplyse dig om, at vi behandler personoplysninger elektronisk, som er nødvendige for at kunne behandle din henvendelse, din tilknytning eller samarbejdet med dig, som indebærer, at vi er nødt til at behandle dine personoplysninger.

Personoplysninger, som vi behandler i relation til ansøgere til stillinger eller ansatte, behandler vi for at kunne administrere dit ansættelsesforhold, eller for at kunne etablere et ansættelsesforhold.

Du kan rette henvendelse til VisitMiddelfarts dataansvarlige ved at skrive til

E-mail: mail@visitmiddelfart.dk

Formålet med behandlingen er at kunne varetage dine interesser i henhold til foreningens vedtægter og formål, at kunne levere en billetter til eller information om ændringer af oplevelser købt via www.lillebaelt-waters.dk, at kommunikere med dig i vores samarbejde og i øvrigt kunne foretage den administration, som er nødvendig og sædvanlig i VisitMiddelfarts arbejde. Grundlaget for behandling af personoplysninger om dig er Persondatalovens § 6 stk. 1 pkt. 2 b samt § /7 stk. 4.

Hjelmen til at behandle dine personoplysninger ved ansøgning eller ansættelse i VisitMiddelfart er Persondataloven § 6 stk. 1 pkt. 2 og § 7 stk. 3.

VisitMiddelfart har herudover valgt at anvende samtykke fra dig som grundlag for behandling af dine personoplysninger.

VisitMiddelfart videregiver ingen oplysninger om dig til andre, medmindre vi i følge dansk lovgivning er forpligtet hertil.

Personoplysninger om dig vil blive slettet, når vi ikke længere har et formål med at behandle dem.

I henhold til Persondatalovens § 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 og 39 har du ret til indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af oplysninger om dig eller til at gøre indsigelse mod behandling.

Dit samtykke, kan du på ethvert tidspunkt trække tilbage, uden at dette dog berører lovligheden af behandlingen, som er baseret på samtykket, inden tilbagetrækningen.

Hvis du ikke ønsker, at VisitMiddelfart behandler personoplysninger om dig, som er nødvendige for, at vi kan administrere din tilknytning af VisitMiddelfart, samarbejder med os i projekter eller på anden måde kommunikerer med os om spørgsmål, som har relation til VisitMiddelfart og vores arbejde, kan dette betyde, at du ikke kan opretholde din tilknytning, eller at vores samarbejdsrelation må ophøre.

Hvis du ikke ønsker, at VisitMiddelfart skal behandle personoplysninger om dig i forbindelse med ansøgning til stillinger, eller under din ansættelse, kan dette betyde, at du ikke får behandlet din ansøgning om ansættelse, eller at dit ansættelsesforhold må bringes til ophør.

 Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, hvis du finder VisitMiddelfarts behandling af dine personoplysninger ukorrekte.